Organizace dne

Provoz školy je od 6.30 do 16.30 hodin.

Ranní hry – 6.30 – 9.00 - děti si mohou od svého příchodu až do svačiny vybrat podle svého zájmu hry. V herně i ve třídě jsou k dispozici herní koutky, výtvarný a pracovní materiál je jim volně k dispozici. Úklid provádíme společně, vedeme děti k samostatnosti a udržování pořádku. Dbáme na hygienické návyky.

Tělovýchovné chvilky – jsou pravidelně zařazovány během dne – před svačinou, v řízených činnostech, při pobytu venku.

Řízené činnosti – 9.30 – 10.00 - probíhají ve většině případů po svačině. Děti pracují kolektivně, individuelně a ve skupinkách podle věkového složení. Do činností nejsou nuceny, ale vhodnou motivací zapojovány.

Pobyt venku – 10.00 – 11.45 - děti pro své pohybové aktivity převážně využívají školní zahradu, kde mají k dispozici sportovní nářadí, průlezky, houpačky, hrací sestavu, hrazdu, pískoviště, zahradní domek, vláček a v letních měsících bazén a zahradní nábytek. V zimních měsících (ne v mrazu pod -10°C, v prudkém dešti či větru) se vydávají poznávat okolí MŠ.

Svačina – 9.00, 15.00, oběd – 12.00 - společně svačíme i obědváme. Děti po pravidelné hygieně vedeme k samostatnosti a kultuře při stolování a sebeobsluze. Pitný režim je dodržován během celého dne, kdy se děti samy obslouží – podle věku a schopností.

Odpolední odpočinek – 13.00 – 14.30 - každé dítě má své lehátko a skříňku na pyžamo označené svojí značkou. Všechny děti si na lehátku poslechnou pohádku, a po určeném odpočinku nespavé děti mohou vstát a hrát si ve třídě tak, aby spící kamarády nerušily.

Odpolední činnosti – 15.00 – 16.30 - vycházejí opět ze zájmu a potřeb dětí ve třídách nebo v letních měsících na školní zahradě.

Fotografie školka
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist