O školce

Naše mateřská škola se nachází v klidné části předměstí Klatov, stranou od dopravního ruchu. Komplex mateřské školy je tvořen jedním jednopatrovým pavilonem a hospodářskou budovou s kuchyní, která je připojena spojovací chodbou.

Fotografie školka

Zde se nachází 3.třída, kancelář vedoucí učitelky, hospodářky, sborovna a prádelna.

Fotografie školka

V učebnicovém pavilonu je v každém podlaží jedna třída, ke které patří herna (využívaná i jako ložnice), umývárna, WC, šatna dětí a učitelek, kabinety na pomůcky a přípravná kuchyňka.

Fotografie školka

Prostor všech tříd je využíván pro hru dětí ve skupinách i pro společné činnosti spontánní i řízené.

Fotografie školka

Dětský nábytek je přizpůsoben antropometrickým požadavkům, odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný a bezpečný. Hračky jsou dětem přístupné, materiál k činnostem výtvarným a pracovním je ukládán na určeném místě k volnému použití. Hračky, pomůcky a materiál je průběžně obnovován a doplňován. Výrobky a výtvory si děti berou domů nebo jsou využívány k výzdobě prostor školy, takže si je mohou prohlížet děti i rodiče.

Fotografie školka

Ve všech třídách s dětmi pracují dvě učitelky. Šatny jsou vybaveny šatními bloky, kde má každé dítě stálé místo označené značkou.

Budova mateřské školy je obklopena zahradou, která je vybavena prvky podněcující k pohybovým aktivitám, společným i individuelním činnostem. Na zahradě je rovněž řada vzrostlých stromů, které zajišťují dostatek stínu v letních měsících.

Vybavení školy a školní zahrady je neustále doplňováno podle potřeb dětí a zaměstnanců a podle zásad zdravého prostředí pro děti. Každý prostor je barevně vymalován a děti obklopují veselé barvy, které jim zpříjemňují pobyt v MŠ. A tady také vznikl název pro naši mateřskou školu - Barevná školka..

Při pobytu venku učitelky s dětmi využívají nejen školní zahradu, ale na svých vycházkách poznávají i blízké okolí MŠ.

Život ve škole je úzce propojen, děti a učitelky se několikrát denně setkávají při různých příležitostech, pravidelně při pobytu venku.

V roce 2013 proběhla rozsáhlá rekonstrukce naší mateřské školy – zateplení celé budovy s novou barevnou fasádou, výměna podlahových krytin, výměna oken a dveří a instalace plynového topení do všech prostor MŠ.

Teď jsme opravdu „Barevná školka“ !!!

Fotografie školka
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist