CKP MŠ Karafiát

OP VVV "Podpora vzájemného učení pedagogů MŠ", CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000523

Vážené kolegyně, kolegové,
dovolte, abychom Vás a Vaše spolupracovníky pozvali do Centra kolegiální podpory v MŠ Karafiát, v rámci projektu Jihočeské Univerzity, Pedagogické fakulty, týkající se čtenářské pregramotnosti (či předčtenářské gramotnosti….).

Centrum právě zahájilo činnost (1/2017) a vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskuze o daném tématu, čerpání inspirace do výuky, společné plánování a reflexe výuky, apod.

Činnosti centra se mohou zúčastnit nejen učitelé a učitelky, ale i pracovníci České školní inspekce, nepedagogičtí pracovníci a dobrovolníci pracující s dětmi a mládeží, rodiče a další případní zájemci o toto téma. Setkání budou probíhat jednou měsíčně a vždy bude zformulováno určité téma, nad kterým budeme diskutovat.

Program jednotlivých setkání připravuje zejména vedoucí centra podle potřeb a zájmu z řad návštěvníků setkání. Datum a čas konání centra bude vždy na našich stránkách zveřejněn.

Účastníci neboli podpořené osoby obdrží potvrzení o účasti na setkání. Pokud se zúčastní aktivity v rozsahu 40 hodin, stanou se tzv. Úspěšně podpořenou osobou a obdrží certifikát. Je doporučeno, aby si pedagogičtí pracovníci a pracovníci jiných vzdělávacích aktivit vedli portfolium, ve kterém uvádí navštívená setkání, témata, získané vědomosti a jejich využití v praxi.

Věříme, že Centrum bude mít smysl pro naši praxi a zvýší kvalitu v této oblasti nejen v MŠ, ale i v ZŠ.

Přijměte tedy pozvání na naše 1. setkání dne 25. 1. 2017 v 15.00 hod (pozvánka v příloze).
Prosím, v případě zájmu o účast na setkání CKP napište email vedoucí učitelce Mgr. Janě Hnojské na karafiatova@klatovskeskolky.cz .

S pozdravem a přáním hezkého zimního dne vedoucí centra 
Mgr. Jana Hnojská, vedoucí učitelka MŠ Karafiát a MŠ Kal
Bc. Marie Bohuslavová, učitelka MŠ

SETKÁNÍ JE URČENO PRO KAŽDÉHO SE ZÁJMEM O DANÉ TÉMA!

MOTTO: POJĎME SPOLUPRACOVAT!


Setkání CKP v MŠ KARAFIÁT

Termín

 Téma /PROGRAM/ setkání CKP

Expert

25.1.2017

,,SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM“, navázání spolupráce, vzájemné předávání zkušeností v oblasti čtenářské pregramotnosti.

Program:

·         Jak bude Centrum fungovat? Co bychom rády uskutečnily?

·         Jak vidí čtenářskou pregramotnost učitelé prvních ročníků ZŠ a učitelé MŠ?

·         Jak by mělo být dítě připraveno do 1. třídy z hlediska čtenářské pregramotnosti?

 

20.2.2017

,,ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOST S OHLEDEM NA ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST“

Program:

·         Přednáška experta

·         Diskuse

Mgr. Milena Klimešová – speciální pedagog

28.3.2017

,,KNIHA, JAKO PŘEDLOHA PRO PRÁCI S POHÁDKOU V MŠ, S OHLEDEM NA ČTENÁŘSKOU PREGRAMOTNOST“

Na setkání, prosím, přineste knihu obsahující pohádku ,,Kohoutek s slepička“. Uvítáme i další materiály k uvedené pohádce pro vzájemnou inspiraci.

Program:

  • Úvod a shrnutí únorového setkání
  • Předání nových informací ze setkání vedoucích center a ČŠI na PF JU v Č. Budějovicích
  • Ukázka knih, rozhovor nad přinesenými knihami, vzájemná inspirace
  • Práce s konkrétní pohádkou: ,,Kohoutek a slepička“, příklady práce v MŠ s ohledem na čtenářskou pregramotnost
  • PC prezentace

19.4.2017

,,PRÁCE S POHÁDKOU s ohledem na dovednostní i postojové cíle čtenářské pregramotnosti“ (aneb O kohoutkovi a slepičce podruhé), volné pokračování březnového setkání, ale absolvování 1. části vůbec není podmínkou! Těšíme se i na nové účastníky.

Program:

·         Úvod a shrnutí březnového setkání

·         Práce s konkrétní pohádkou: Kohoutek a slepička", nabídka činností s ohledem na čtenářskou pregramotnost + PC prezentace

      -         Společná diskuze nad růžnými formami práce s

             příběhy  a příběhy s pohádkami, výměna zkušeností a

             námětů pro jaro, doporučení oblíbených titulů z oblasti

             dětské literatury.      


17.5.2017

,,VÝZNAM PRSTOVÝCH ŘÍKANEK A RITUÁLŮ PRO ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI“

(Spojení textu a pohybu a jejich využití ve výchovně vzdělávací práci)

Expert: Bc. Andrea Čížková  – vedoucí učitelka MŠ

Program:

  • Úvod a shrnutí dubnového setkání
  • Krátký úvod o významu využití prstových říkanek a rituálů ve výchovně vzdělávací práci, praktické ukázky autorských prstových říkanek a rituálů během celého školního roku.
  • Společné hledání smysluplného využití prstových říkanek a rituálů pro rozvoj čtenářské pregramotnosti, popř. další ukázky z Vašeho pedagogického repertoáru.

S sebou si přineste dobrou náladu a ukázky jakýchkoliv prstových říkanek či rituálů, které využíváte ke své práci s dětmi a máte chuť se o ně poděli s kolegyněmi.

Bc. Andrea Čížková,

Vedoucí učitelka MŠ

21.6.2017

,,Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina“
předgrafémová etapa


Program:

   1) Úvod a shrnutí dubnového setkání

   2) Obecné seznámení s charakteristikou metodiky

   3) Ukázka tématu:

                      Slabiková struktura slova
                      Seznámení s hláskařem
                      Dělení slov na slabiky
                      Představa krátké a dlouhé slabiky
                      Zápis schémat slov s krátkými a dlouhými slabikami

      Vhodné pro práci s předškoláky a dětmi s řečovými obtížemi

Mgr. Milena Klimešová

Bc. Jiřina Marešová

13.9.2017

Využití moderních pomůcek při práci s dětmi v mateřské škole

aneb

,,Jak lze s dětmi pracovat prostřednictvím 3boxu a robotické včely“


      Program:

1)      Úvod a shrnutí červnového setkání

2)      Přiblížení práce s moderními technologiemi

 

3)      Názorná ukázka práce s robotickou včelou

 

4)      Názorná ukázka práce s 3boxem

 

     

                 Vhodné pro práci s dětmi všech věkových skupin.

 11.10.2017


,,JAKÝM ZPŮSOBEM ZAUJMOUT DĚTI V MŠ V OBLASTI


ČTENÁŘSKÉ PREGRAMOTNOSTI“


aneb


,,Práce s konkrétní pohádkou Kocour Modroočko - nabídka


metodických činností a vlastní zkušeností z praxe“Na setkání si s sebou přineste ukázku jakékoliv knihy s ,,KOČIČÍ“


pohádkou, se kterou máte dobré zkušenosti ze své praxe a máte


chuť se o ně podělit s kolegyněmi. Uvítáme i další materiály vztahující se


k Vámi zvolené knize pro vzájemnou inspiraci.


 

Program:

1)    Úvod a shrnutí setkání v CKP za měsíc září.

2)    Přiblížení témat, která se v CKP plánují do konce roku 2017.

 

3)    Práce s konkrétní pohádkou ,,Kocour Modroočko“, nabídka


činností s ohledem na čtenářskou pregramotnost.


4) Společná diskuze nad růžnými formami práce s pohádkou. Výměna


zkušeností.


Expert:

Bc. Vendula Jiřinová

29.11.2017


,,JAKÝM ZPŮSOBEM ZAUJMOUT DĚTI V MŠ V OBLASTI ČTENÁŘSKÉ


PREGRAMOTNOSTI II.“


aneb


,,Jak využít při práci s dětmi POHÁDKOVÝ KUFŘÍK“


/Práce s konkrétní pohádkou PERNÍKOVÁ CHALOUPKA/


Program:

1)    Úvod a shrnutí setkání v CKP za měsíc říjen.

2)    Seznámení s POHÁDKOVÝM KUFŘÍKEM.

 

3)    Jak s POHÁDKOVÝM KUFŘÍKEM pracovat, možnosti využití.


4) Práce s konkrétní pohádkou ,,PERNÍKOVÁ CHALOUPKA“.


4) Společná diskuze nad různými formami práce s pohádkou. Výměna zkušeností.

Na setkání si s sebou přineste pohádku - Perníková chaloupka. Společně najdeme rozdílnosti v pohádce. Uvítáme i další materiály, které se k této pohádce vztahují.Manažer

klíčové

aktivity:

Eva Svobodová

5.12.2017

,,JAK MOTIVOVAT DĚTI V MŠ KE ČTENÍ

aneb

,,Desatero dobrého předčítajícího“Program:


1) Úvod a shrnutí setkání v CKP za měsíc listopad

2) Přednáška – Jak zkvalitnit čtení pedagoga dětem

 

3) Praktická cvičení


4) Společná diskuze, výměna zkušeností

Na setkání si s sebou přineste knihu, která Vás oslovila a se kterou již máte při práci zkušenosti.


Expert:

Markéta Světlíková

 10.01.2018

,,ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE JAKO PODPORA POROZUMĚNÍ PŘEDČÍTANÉMU TEXTU U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU“

aneb

,,Jak pracovat s knihou“


Program:1) Úvod a shrnutí setkání v CKP za měsíc prosinec 2017.

2) Čtenářská pregramotnost a její souvislosti s kritickým myšlením

3) Vztah mezi čtenářskými dovednostmi a čtenářskými strategiemi.

4) Praktické osvojování jednotlivých strategií u dětí předškolního

věku, objasnění strategie: hledání souvislostí, vizualizace,

předvídání, usuzování, shrnování a kladení otázek.

5) Společná diskuze, výměna zkušeností


Expert:

Mgr. Eva Rybárová

 

Předpokládané termíny setkání CKP MŠ KARAFIÁT

19.4., 17.5., 21.6., 13.9., 11.10., 15.11. 29.11, 13.12. 5.12. vždy od 15.00 hod

10.1.2018, 14.2.2018, 14.3.2018, 11.4.2018, 23.5.2018, 13.6.2018


Fota ze setkání CKP zde
Fota květen 2017 zde
Fota září 2017 zde
Fota říjen 2017 zde
Fota listopad 2017 zde
Fota prosinec 2017 zde


videoukázka 1, videoukázka 2


Pozvánka na setkání CKP
1/2017 zde
2/2017 zde
3/2017 zde
4/2017 zde
5/2017 zde
6/2017 zde
9/2017 zde
10/2017 zde
11/2017 zde
12/2017 zde
1/2018 zde

 

© Mateřská škola Klatovy 2017 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist