O školce

Mateřská škola v Kalu, je škola s dlouholetou historií a za dobu své existence prodělala několik změn. Od 1.1.2003 je součástí příspěvkové organizace MŠ Studentská 601, Klatovy.

Naše škola se nachází uprostřed obce Kal, což je malá obec asi 2 km od Klatov, směrem na Domažlice. Škola je umístěna v přízemí bytového domu, který je majetkem města Klatovy.

MŠ je jednotřídní, tedy věkově smíšená. Jsou zde děti ve věku od 3 do 6 let. Jde o školu rodinného typu.

Od 1.2.2016 spadá naše MŠ pod vedení vedoucí učitelky Mgr. Jany Hnojské, rovněž vedoucí učitelky MŠ Karafiát, tudíž máme možnost navštěvovat tuto MŠ nejen při divadelních představeních, ale i společných akcích s rodiči.

Naším heslem je: ,,Všichni táhneme za jeden provaz.“

Vnitřní prostory MŠ se skládají z velké učebny, přilehlé umývárny a šatny dětí. Součástí MŠ je školní kuchyně s přilehlým skladem potravin, WC pro personál MŠ, kabinet, který slouží k ukládání učebních pomůcek, hraček, lůžkovin a dalších nezbytných věcí, důležitých pro chod MŠ. Škola nemá vlastní prádelnu, praní prádla zabezpečuje MŠ Sluníčko.


Součástí MŠ je prostorná zahrada, která je svou rozlohou i polohou naprosto vyhovující. Je zde spousta vzrostlých stromů i keřů, velikost travnaté plochy umožňuje dětem mnoho pohybových aktivit. Nachází se zde průlezky, kolotoč, pískoviště, houpačky a dřevěný domek, sloužící k uskladnění venkovních hraček, který je dětem přístupný.

Škola se nachází uprostřed přírody, což je velkou výhodou, umožňuje to spoustu příležitostí k environmentální výchově. 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist