O školce

Mateřská škola vKalu, je škola s dlouholetou historií a za dobu své existenceprodělala několik změn. Od 1.1.2003 je součástí příspěvkové organizace MŠ Studentská 601, Klatovy.

Naše škola senachází uprostřed obce Kal, což je malá obec asi 2 km od Klatov,směrem na Domažlice. Škola je umístěna v přízemí bytového domu, který je majetkem města Klatovy.

MŠ je jednotřídní,tedy věkově smíšená. Jsou zde děti ve věku od 3 do 6 let. Jde o školu rodinného typu.

Od 1.2.2016 spadánaše MŠ pod vedení vedoucí učitelky Mgr. Jany Hnojské, rovněžvedoucí učitelky MŠ Karafiát, tudíž máme možnost navštěvovattuto MŠ nejen při divadelních představeních, ale i společných akcích s rodiči.

Naším heslem je: ,,Všichni táhneme za jeden provaz.“

Vnitřní prostory MŠse skládají z velké učebny, přilehlé umývárny a šatny dětí.Součástí MŠ je školní kuchyně s přilehlým skladem potravin,WC pro personál MŠ, kabinet, který slouží k ukládání učebníchpomůcek, hraček, lůžkovin a dalších nezbytných věcí,důležitých pro chod MŠ. Škola nemá vlastní prádelnu, praní prádla zabezpečuje MŠ Sluníčko.


Součástí MŠ jeprostorná zahrada, která je svou rozlohou i polohou naprostovyhovující. Je zde spousta vzrostlých stromů i keřů, velikosttravnaté plochy umožňuje dětem mnoho pohybových aktivit. Nacházíse zde průlezky, kolotoč, pískoviště, houpačky a dřevěnýdomek, sloužící k uskladnění venkovních hraček, který je dětem přístupný.

Škola se nacházíuprostřed přírody, což je velkou výhodou, umožňuje to spoustu příležitostí k environmentální výchově. 

© Mateřská škola Klatovy 2019 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist