Co ještě nabízíme

Povídálek

Povídálek je aktivita zaměřená na přípravu k vyvození hlásky, na upevnění/zafixování již vyvozené hlásky.

Naším cílem je logopedické působení v oblasti prevence. S dětmi se budeme scházet 1x za 14 dní (od ledna 2018) vždy ve středu v dopoledních hodinách.

Zaměříme se na:

1. procvičování jemné motoriky (nalvékání korálků, motání klubíčka, prstové cvičení…)

2. procvičování hrubé motoriky (žebřiny, lavička, cv. rovnováhy, poskoky, plazení se, pravo – levá orientace..)

3. procvičování motoriky mluvidel

4. dechová cvičení (práce s dechem – brčko, peříčko, papír, bublifuk…)

5 procvičování fonematického sluchu (znělé a neznělé hlásky-sykavky (pes – pec, miska – micka, noc-nos), změna délky (víla – vila, dráha – drahá, Míla – milá), změna měkčení (nemá-němá, ty – ti)

6. vyvozování zvuku (mašinka ššš, had sss, auto ttt, traktor ddd…)

7. procvičování paměti (básničky, říkanky…)Malý zahradník


Cílem této aktivity je prakticky seznámit děti, jak se musí starat o rostlinu od semínka až po vypěstování (zpravidla v pátek, 1x za 14 dní, v průběhu celého školního roku, dle potřeby).

Zaměříme se na vedení dětí k environmentální výchově, k úctě k přírodě, k uvědomění si , že musím chránit vše živé. Díky prožitkovému učení, vidí děti život rostlin od počátku až do konce, raduje se z toho, co samo dokázalo.

Co si vypěstujeme, si také ve školce ochutnáme. Bylinky a zelenina najdou uplatnění ve školní kuchyni.

Naučíme se třídit odpad, vše organické se nám bude hodit do kompostéru.


R Y T M Í K


Hudebně – taneční aktivita, která má za cíl u dětí rozvíjet lokomoci, vnímání rytmu. Propojení hudby s pohybem, zpívání písní za doprovodu piana, hudební hádanky, vysoké, hluboké tóny, vyjadřování emocí pomocí hudby, hra na Orfovy nástroje a jiné…

- každý čtvrtek, dopoledne


 

© Mateřská škola Klatovy 2018 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist