Co nabízíme

AKTIVITY:

  • Školička - ,,Včelička“
  • Škola nanečisto - ,Povídálek“
  • Environmentální aktivita - Malý zahradník
  • Hudebně pohybová aktivita - „Rytmík“
  • Canisterapie s pejskem Sárou
  • Plavecký výcvik
  • Keramika

Školička ,,Včelička“

Systematická a cílená příprava předškolních dětí na 1. třídu základní školy

Záměry:

- Rozvíjet samostatnost, cílevědomost a důslednost, schopnost dokončit úkol
- Zaměřit se na předčtenářskou a předmatematickou gramotnost
- Uplatňovat při práci Hejného matematiku - H-mat
- Zaměřit se na práci s chybou, jako podnět k hlubšímu pochopeníŠkola nanečisto - ,Povídálek“

Logopedické působení v oblasti prevence a doporučení dětí k logopedické nápravě

Záměry:
- Zaměřit se na přípravu a vyvození zvuku, hlásky
- Upevnit již vyvozenou hlásku
- Rozvíjet spolupráci dětí, rodičů a logopedů„Malý zahradník“

Vedení dětí k environmentální výchově a k úctě k přírodě

Záměry:

- Umožnit dětem praktikovat učení prožitkem a smyslovým vnímáním
- Rozvíjet vztah k přírodě (žít v symbióze)
- Chránit a pečovat o své okolí„Rytmík“

Hudebně pohybová aktivita

Záměry:

- Rozvíjet hudební a pohybové nadání dětí
- Zprostředkovat dětem hudební doprovod na piano a kytaru
- Reprezentovat mateřskou školu na veřejnosti"Canisterapie" s pejskem Sárou

Léčba dětské duše psí láskou.

Záměry :

- Umožnit dětem kontakt s živým zvířetem (psem)
- emočně libé prožitky
- Rozvíjet pohybové schopnosti (vedení psa)
- Rozvíjet city a volní vlastnosti (hlazení, mazlení, komunikace se psem)
- Rozvíjet rozumové schopnosti (hra, obohacení slovní zásoby)
- Podporovat pohodu a relaxaci (uvolnění)
- Rozvíjet pozitivní vztah ke zvířatům

Plavecký výcvik

Základy předplavecké výchovy

Záměry :

- Seznámit se s prostory plaveckého bazénu
- Rozvíjet základy předplavecké výchovy
- Pozitivně ovlivňovat motorický, citový i emoční vývoj dítěte
- Podporovat správné dýchání a otužování dětí
- Podporovat soustředění
- Odbourat strach z vody, ale mít před vodou respekt
- Posilovat vzájemný vztah mezi dítětem, učitelem a plavčíkemKeramika

Základy práce s keramickou hlínou

Záměry:
- Seznámit se s prostory DDM
- Seznámit děti s materiálem a technikami zpracování
- Rozvíjet u dětí manuální dovednosti
- Vybudovat u dětí vztah k pracovní činnosti a dokončení práce
- Podporovat tvořivost a fantazii děti
- Rozvíjet jemnou motoriku, cit i prostorovou představivost


 

© Mateřská škola Klatovy 2022 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist