Informace před zápisem do MŠ aneb podle čeho vybírat mateřskou školu v Klatovech

Ikona datum 06.04.2016    
Vážení rodiče,

blíží se zápis do mateřských škol a ráda bych vám pomohla v rozhodování jakou mateřskou školu si vybrat. V Klatovech jsou mateřské školy sloučené do jednoho právního subjektu a školku si můžete zvolit. Všechny mateřské školy v posledních třech letech prošly celkovou vnitřní i vnější rekonstrukcí. Pokračujeme v úpravách zahrad. Okolo několika mateřských škol máme nově vybudované přírodní zahrady - děti si tu hrají na kamenech, přelézají klády, pracují na zahradě, starají se o rostliny, hrají si s vodou a mnohdy jsou umazané, zablácené. Tyto zahrady jsou pro děti venkovními učebnami, které učí děti přírodu poznávat a vnímat její krásy, zapojovat se do péče o zahradu. Nemusíte mít o děti strach. Lze pozorovat, s jakou opatrností zvládají přírodní překážky a nepouští se do věcí, které ještě nezvládnou.

     Ve všech mateřských školách nabízíme kvalitní předškolní vzdělávání, připravujeme děti na školu, organizujeme mnoho kulturních, sportovních akcí i nadstandardních aktivit. Všechny třídy mateřských škol budou od září věkově smíšené (společně se vzdělávají děti 3 až 6 ti leté).

     Pokud vyhledáváte alternativní vzdělávání, můžete zvolit v MŠ U Pošty třídu Broučků, která pracuje podle principů waldorfské pedagogiky a v MŠ Koldinova postupně všechny třídy začínají pracovat podle principů programu Začít spolu.

     MŠ Klatovy podmínky i pro skupinovou integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.  V současné době funguje speciální třída Včeličky na MŠ Koldinova, od září 2016 plánujeme otevřít druhou třídu na MŠ Sluníčko. Obě třídy budou garantovat odbornou péči, speciální vzdělávací pomůcky a vybavení, kontakt s ostatními dětmi při různých činnostech.

     Vyberte si mateřskou školu, která bude splňovat očekávání a bude doplňovat rodinnou výchovu. Pokud jste více zaměřeni jako rodina na sportování nebo jste nastaveni environmentální výchově, zdravému životnímu stylu, alternativním programům, to vše Vám můžeme nabídnout. Zajímejte se, ptejte se, zjišťujte a určitě najdete mateřskou školu, nebo třídu, která bude vyhovovat Vašim představám. Je lépe dopředu najít vyhovující třídu ještě před nástupem dítěte do MŠ. Informace najdete na webových stránkách, ve fotodokumentaci školy, ve Školních vzdělávacích programech nebo se přijďte informovat přímo do mateřských škol.
                                                                Přeji Vám šťastné vykročení.
                                                                                                     Jitka Luňáková, ředitelka MŠdokumenty k zápisu zde

 
 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist