Organizace provozu MŠ Klatovy od 1. 9. 2021, vzhledem ke COVID-19

Ikona datum 30.08.2021    

Základní hygienická pravidla

MŠ zajišťuje v rámci své kompetence dodržování základních hygienických pravidel podle metodického doporučení MŠMT (dezinfekci, úklid prostor, větrání).

Při organizování třídních schůzek, se rodiče pohybují ve vymezeném prostoru. Jsou omezeny aktivity jiných subjektů, které jsou organizovány v prostorách školy a nesouvisí se Školním vzdělávacím programem.

Do mateřské školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.

Pokud jsou příznaky onemocnění patrné při příchodu dítěte – není umožněn vstup dítěte do třídy (pokud je přítomen zákonný zástupce).

Pokud se příznaky onemocnění vyskytnou v průběhu dne – dítě je umístěno do izolační místnost za dohledu fyzické osoby a je kontaktován zákonný zástupce o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.

V obou případech rodiče telefonicky kontaktují lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce toto doloží potvrzením odborného lékaře (alergologa).

Testování

V MŠ se děti netestují, netestují se ani zaměstnanci MŠ.

Respirátor 

Respirátor nemusí nosit pedagogičtí pracovníci (učitelé, asistenti pedagoga) při poskytování vzdělávání v MŠ.

Respirátor v MŠ nadále musí nosit rodiče.

Návrat z ciziny

Při návratu z ciziny doporučujeme rodičům zjistit aktuální podmínky možného návratu do školy na KHS.

 

 
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist