Kolik za školku zaplatíte ve školním roce 2019/2020

Ikona datum 12.09.2019    

Kolik za školku zaplatíte ve školním roce 2019/2020

Platba se skládá z částek za stravné a školné.

Stravné

děti, které ve školním roce 2019/20 dosáhnou věku:      2 - 6 let         7 a více let
přesnídávka                                                                       9 Kč                 10 Kč
oběd                                                                                 22 Kč                 24 Kč
odpolední svačina                                                              9 Kč                   9 Kč
celkem denně                                                                   40 Kč                 43 Kč
nejvýše měsíčně                                                             920 Kč               989 Kč

Pokud dítě navštěvuje mateřskou školu pravidelně pouze dopoledne, je možné trvale odhlásit odpolední svačiny, nebo vždy k prvnímu dni následujícího měsíce.

Školné  -  450 Kč měsíčně, školné platí všechny děti docházející do mateřské školy po dobu celého školního roku s výjimkou hlavních prázdnin (období červenec, srpen), kdy platí školné jen docházející děti.

Osvobozen od úplaty je:

⦁    zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.).
⦁    zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění z. č. 366/2011 Sb.)
⦁    fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

Jistina - jednorázová platba ve výši 900 Kč musí být zaplacena do 31. 8. 2019. Slouží k vyrovnání případného nedoplatku na stravném a školném. Jistina je vrácena, případně vyúčtována po skončení docházky do MŠ.

Platby se provádějí měsíčně bezhotovostním převodem z účtu zákonných zástupců vždy 16. dne v měsíci. Limit inkasní platby, zadejte na částku 1 500 Kč (školné, stravné).

Zřiďte si účet v peněžním ústavu, nejpozději měsíc před nástupem do MŠ.


Při nejasnostech kontaktujte vedoucí školní jídelny pí Kubíkovou, tel. č. 774 438 202.
Zdroj: Směrnice  Výše úplaty v mateřské škole, směrnice O školním stravování


 
 

© Mateřská škola Klatovy 2020 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist