Alergeny v potravinách

Ikona datum 01.01.2015    

Specifikace alergenů

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS), která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem – odvolání na legislativu:

EU- 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR- Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odst. 10.

Vyjádření ministerstva zemědělství:
Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. I pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1a) nařízení 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Nařízení nabývá účinnosti 13.12.2014.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU

 • Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich
 • Korýši a výrobky z nich
 • Vejce a výrobky z nich
 • Ryby a výrobky z nich
 • Podzemnice olejná /arašídy/ a výrobky z nich
 • Sojové boby - SOJA a výrobky z nich
 • Mléko a výrobky z něj včetně laktózy
 • Skořápkové plody – všechny druhy ořechů a mandle
 • Celer a výrobky z něj
 • Hořčice a výrobky z ní
 • Sezamová semena a výrobky z nich
 • Oxid siřičitý a siřičitany
 • Vlčí bob /lupina/ a výrobky z něj
 • Měkkýši a výrobky z nich

Značení nebalených potravin- zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren. Od 13.12.2014 platí povinnost při výdeji potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označené přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje školním jídelnám povinnost strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu ze zmíněného seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nemůže při výrobě jídel brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označujícím alergen. Seznam stanovených alergenů bude zveřejněn v blízkosti jídelního lístku.

 
 

© Mateřská škola Klatovy 2021 - všechna práva vyhrazena
Realizace: Písmomalířství Holý Klatovy & Jaroslav Stýblo TOPlist